Odvodnjavanje športnih objektov

Kanalete za stadione, igrišča in ostale športne površine

Na odvodnjavanje ne smemo pozabiti tudi pri gradnji športnih objektov. Naj gre za velike stadione, atletske dvorane, rekreativne tekaške steze in druge športne površine, v vsakem primeru mora biti odvodnjavanje kvalitetno urejeno na vseh površinah namenjenim športnikom in obiskovalcem.

Tip odvodnjavanja, ki ustreza posameznemu športnemu objektu, se določi glede na njegovo namembnost, velikost in številne druge kriterije. V primeru, ko gre za večje objekte, kot so športni stadioni, moramo odvodnjavanje urediti tudi v okolici na parkiriščih in še posebno v bližini, kjer so urejene električne napeljave.