Pristaniške površine

Kanalete uporabljene na območju pristaniških površin